Urzędnicy sprawdzą czy przewoźnicy rozwiesili na przystankach nowe rozkłady jazdy. To ich obowiązek

Klienci Trans Katriny, prywatnego przewoźnika w powiecie ostrowieckim nie mogą się doprosić informacji o zmianach w kursowaniu i rozkładach jazdy autobusów po zamknięciu mostu na Alei 3 Maja. Radio Ostrowiec odebrało kilka takich zgłoszeń z prośbą o interwencję, bo ogłoszenia o nowych trasach autobusów nie zostały wywieszone na przystankach.

Do niedawna nowych rozkładów jazdy nie było nawet na stronie internetowej firmy.

Andrzej Śląszkiewicz, urzędnik starostwa powiatowego, który odpowiada za transport publiczny, podkreśla, że firmy świadczące usługi regularnych przewozów osób mają obowiązek nie tylko świadczyć je zgodnie z rozkładem jazdy, ale też zapewnić na przystankach informację o tym rozkładzie. – Firmy, zgodnie z przepisami, mają obowiązek aktualizacji rozkładów jazdy na przystankach. Informacje takie powinny się pojawić na wszystkich przystankach na nowych trasach przejazdu – mówi.

Trans Katrina realizuje na terenie powiatu ostrowieckiego przewozy na trzech liniach komercyjnych. Ma także podpisaną umowę ze starostwem powiatowym, które dzięki dotacji rządowej realizuje lokalne przewozy autobusowe. Urząd, jak zapewnia Andrzej Śląszkiewicz, nowe rozkłady jazdy opracował z wyprzedzeniem i przekazał operatorom przed zamknięciem mostu. Teraz sprawdzi, czy o zmianach powiadomieni zostali pasażerowie. – Dokonamy kontroli wszystkich przewoźników w zakresie umieszczenia na przystankach rozkładów jazdy – zapowiada.

Za niewywiązywanie się z umowy ze starostwem przewoźnikowi grożą kary finansowe. Uporczywe łamanie zapisów wydanego zezwolenia grozi z kolei wszczęciem postępowania o jego cofnięciu.

Andrzej Śląszkiewicz mówi, że otrzymują zgłoszenia o nieprawidłowościach i zachęca, żeby wszelkie uwagi zgłaszać telefonicznie pod numerem 41 247-66-15. – Kiedy otrzymujemy zgłoszenia o nieprawidłowościach to zawsze staramy się reagować i prosimy o zgłaszanie nam takich uwag – dodaje.

O to kiedy nowe rozkłady jazdy zawisną na przystankach chcieliśmy zapytać właściciela Trans Katriny, ale jest dla nas nieuchwytny.

/mag/

Ważne wydarzenia