Wiosenne nasadzenia rozpoczęte

Pierwsze wczesnowiosenne kwiaty już cieszą oczy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Samorząd rozpoczął nasadzenia bratków, stokrotek i niezapominajek, a więc kwiatów dobrze znoszących wiosenne przymrozki. Gmina kupiła w tym roku 20 tysięcy sadzonek, nieco mniej niż przed rokiem.

– Rośliny te sadzimy kolejno na wszystkich rondach w mieście, ale także na Rynku, przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz gazonach na terenie miasta –
mówi Mariusz Kałuża, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Różnokolorowe kwiaty są układane w różne wzory na poszczególnych rondach. Urzędnicy planują już teraz nasadzenia letnie – a więc roślin zdecydowanie bardziej ozdobnych i zróżnicowanych gatunkowo.

/mag/

Ważne wydarzenia