[Aktualizacja] Prezydent Ostrowca zatrzymany przez CBA. Prokuratura Krajowa potwierdza

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś około południa prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.

Funkcjonariusze CBA pojawili się we wtorek w urzędzie miasta, starostwie powiatowym, a także kilku innych jednostkach, w tym w Biurze Wystaw Artystycznych, Miejskiej Energetyce Cieplnej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przeglądali i zabezpieczyli dokumenty pracownicze, w zakresie między innymi przyznanych nagród.

Jak ustaliliśmy, prezydent został zatrzymany w budynku Miejskiej Energetyki Cieplnej. Prezes MEC Dariusz Wojtas powiedział, że nie widział momentu zatrzymania i oficjalnie nic o nim nie wie. Wyjaśnił, że wspólnie z prezydentem uczestniczył w zgromadzeniu wspólników MEC, które zakończyło się około godziny 12.30. – Pożegnaliśmy się normalnie, mówiąc że widzimy się na sesji Rady Miasta – powiedział nam Dariusz Wojtas.

Przyznał, że pracownicy CBA są w jednostce i przeglądają dokumenty pracownicze.

Oto oficjalny komunikat, jaki otrzymaliśmy z Prokuratury Krajowej:

„Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (14 marca 2023 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w śledztwie dotyczącym korupcji.

Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanemu zarzuty.

Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych”.

/pcr/

Ważne wydarzenia