Konsultacje społeczne w Ostrowcu po nowemu

W ramach projektu Miasta OdNowa, finansowanego z funduszy norweskich gmina Ostrowiec opracowuje nowe standardy prowadzenia konsultacji społecznych.

Dokument, a wcześniej diagnozę stanu partycypacji społecznej przygotowuje na zlecenie samorządu spółka DS CONSULTING. – Jesteśmy już po analizie aktualnego stanu partycypacji w mieście i teraz przystępujemy do zaplanowania wizji współpracy pomiędzy urzędem miasta a społecznością –
mówi Natalia Chmielewska, specjalistka ds. badań i analiz społeczno-ekonomicznych w spółce.
Mieszkańców, jak wyjaśnia, chcą już teraz włączyć w pracę nad przyszłymi formami konsultacji i zaprasza mieszkańców na spotkania w tej sprawie. Pierwsze z nich odbędzie się w środę 1 marca w godzinach 14.00-16.00 w Ostrowieckim Browarze Kultury. Drugie – online – we wtorek 7 marca w godzinach 17.00-19.00. Osobne warsztaty zostaną przeprowadzone także dla przyszłych młodzieżowych radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. – Pokażemy różne rozwiązania, zaprezentujemy też dobre praktyki, a później zastanowimy się, jak oni wyobrażają sobie taki idealny sposób włączenia ich w działania miasta. Później będziemy projektować część dokumentu, która określi zasady partycypacji w Ostrowcu – zapowiada specjalistka.

Dokument 'Metodyka i standardy prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim” ma być gotowy w kwietniu. Konsultowany będzie także jego finalny kształt.

/mag/

Ważne wydarzenia