Ważny głos mieszkańców w sprawie rewitalizacji miasta

Do 20 marca gmina Ostrowiec prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który wymaga rewitalizacji. To pierwszy etap pracy nad nowym Programem rewitalizacji miasta, od którego zależy, gdzie lokalizowane będą przyszłe działania – inwestycje i programy społeczne – mające ożywić wskazane obszary Ostrowca.

– Rewitalizacja to jest taki proces, dzięki któremu wyprowadzamy obszary zdegradowane ze stanu kryzysowego. Kryzys ten może wiązać się z elementami społecznymi przestrzenno- funkcjonalnymi, środowiskowymi czy technicznymi – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Obowiązujący Program rewitalizacji otworzył gminie drogę do zdobycia dotacji na realizację w ostatnich latach blisko 70ciu różnych przedsięwzięć – od modernizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury i Targowisk Miejskich przez budowę wielu dróg po remonty budynków przy ulicy Osadowej, gdzie powstały mieszkania socjalne i strefa zabawowa. Zanim do nowego dokumentu mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje potrzebnych przedsięwzięć, wskazany musi zostać obszar rewitalizacji. -Otwieramy się na głos mieszkańców i prowadzimy konsultacje w bardzo szerokiej formie. Proponujemy otwarte spotkania informacyjne. Odbędą się 27 lutego, w godzinach 16.00-18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy ulicy Sienkiewicza, 28 lutego, w godzinach 16.00-18.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz 1 marca w godzinach 10.00-12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim – zaprasza. Debaty będą się także odbywać on-line na platformie Zoom 7,8 i 9 marca. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej urzędu miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

/mag/

Ważne wydarzenia