Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu w Radzie Miasta Ostrowca. Kto zastąpi Bożennę Morycińską?

Fot. archiwum

Komisarz Wyborczy w Kielcach wydał we wtorek, 21 lutego decyzję o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Bożenny Morycińskiej. Radna zmarła w ubiegły poniedziałek, 13 lutego.

Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, zgodnie z przepisami, pod koniec ubiegłego tygodnia wysłała pisemne zawiadomienie o śmierci radnej. Bożenna Morycińska reprezentowała okręgu numer 4, a startowała z listy KWW Jarosława Górczyńskiego.

– W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej powyżej 20 tysięcy mieszkańców, komisarz wyborczy o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności – mówi Adam Michcik, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Osobą, która w wyborach w 2018 roku uzyskała w tym okręgu drugi wynik była Krystyna Dziewięcka. Po otrzymaniu oficjalnej informacji od komisarza wyborczego, będzie miała trzy dni na ewentualną rezygnację z mandatu. Dopiero potem przewodnicząca Rady Miasta zwoła posiedzenie rady, podczas którego dojedzie do zaprzysiężenia. Irena Renduda – Dudek poinformowała nas, że sesja jest planowana na połowę marca. Krystyna Dziewięcka jeszcze nie potwierdziła, że zamierza mandat objąć. Przypomnijmy, że kolejne wybory samorządowe odbędą się w połowie przyszłego roku.

/sla/

Ważne wydarzenia