Wirtualna strzelnica w Ostrowcu. Kupił ją Zakład Doskonalenia Zawodowego

Od dwóch lat w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu młodzież uczy się w klasach przygotowania wojskowego. Praktyczne zajęcia z obronności realizują w 3 Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu, ale doświadczenie wojskowe zdobywają także przy innych okazjach.
– Na przykład akcja „Ferie z wojskiem”, czyli z Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, które jest współtowarzyszem naszych działań od wielu lat. Wspierają nas żołnierze, kadra instruktorska, a tym samym przygotowują sobie przyszłych pracowników jeśli chodzi o służbę w wojsku – mówi dyrektor Izabela Pustuła. I dodaje: – Realizujemy także szkoły przetrwania, gdzie nie tylko młodzież uczy się jak przetrwać w trudnych warunkach, ale także jak obcować z przyrodą, jak pracować zespołowo, przy okazji się integrując i nawiązując koleżeńskie więzi – podkreśla dyrektor ZDZ-etu.
Uczniowie otrzymują także pełne umundurowanie, w którym reprezentują szkołę na lokalnych uroczystościach. A w najbliższym czasie w kształceniu młodzieży pomoże nowy zakup – strzelnica multimedialna. Mogą na niej ćwiczyć strzelanie do tarczy, ale także uczestniczyć w symulowanych akcjach, np. w ruinach budynków, gdzie w różnych miejscach nieoczekiwanie pojawiają się postacie przeciwników.
Scenariusze wyświetla na ekranie projektor. Do tarczy celuje się z karabinów, zsynchronizowanych z odbiornikiem w nim zamieszczonym.
Uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy zaplanowano na 17 lutego. Strzelnica została zorganizowana w budynku ZDZ-etu przy ul. Kilińskiego.
/joge/

Ważne wydarzenia