Ostatnia szansa, żeby wziąć udział w pracach nad programem rozwoju mieszkalnictwa w mieście

Do 7 lutego mieszkańcy miasta mogą wnosić uwagi do przygotowanego przez firmę zewnętrzną projektu 'Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na lata 2023-2050” dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Konsultacje prowadzone są od 30 stycznia – online i podczas otwartych spotkań.

– Wyznaczone zostały trzy scenariusze rozwoju mieszkalnictwa, które powinna gmina realizować. Skupione są przede wszystkim na koncentracji i wykorzystaniu potencjału, który  jest w centrum miasta i osiedlach zbliżonych do centrum, tam, gdzie jest możliwość zagęszczenia zabudowy o budynki wielorodzinne. Tutaj zakładamy zarówno budowę bloków w systemie deweloperskim i mieszkań na wynajem – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Projekt wskazuje też potrzebę skupiania zabudowy jednorodzinnej na obrzeżach miasta, ale tak, by nie rozlewała się ona na bardziej odległe tereny, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania i infrastruktury.
Dokument powstał po przygotowanej jesienią – z udziałem mieszkańców diagnozie i rozmowach z podmiotami, które zajmują się mieszkalnictwem, w tym przedstawicielami urzędów, spółdzielni mieszkaniowej czy deweloperami. Z diagnozy wynika, że mieszkańcy raczej negatywnie oceniają sytuację mieszkaniową w Ostrowcu. Teraz mogą się wypowiedzieć na temat rozwiązań zawartych w projekcie programu rozwoju mieszkalnictwa. Projekt programu oraz formularz konsultacyjny są opublikowane na stronie internetowej urzędu miasta. -Na podstawie tego programu będziemy podejmować decyzje dotyczące dalszej rozbudowy infrastruktury w kontekście budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego. Powstanie też mapa 3D, która będzie wskazywała obszary potencjalnego rozwoju zabudowy – dodaje wiceprezydent Smoliński.
Warto dodać, że w ostatnich latach zmianie uległa liczba ludności zamieszkująca poszczególne części miasta. Najwięcej osób opuściło centralne osiedla. Mieszkańców przybyło z kolei zwłaszcza na północy Ostrowca Świętokrzyskiego.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia