Pieniądze na formy aktywizacji bezrobotnych podzielone

fot. www.ostrowiecki.eu

Powiatowa Rada Rynku Pracy na pierwszym w tym roku posiedzeniu rozdzieliła pieniądze przyznane Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na formy aktywizacji bezrobotnych i wsparcie przedsiębiorców. Urząd z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał w tym roku na te działania ponad 10,5 miliona złotych, czyli o 1 milion 600 tysięcy złotych mniej niż rok wcześniej.

– Najwięcej środków przeznaczamy przede wszystkim na staże, bo ponad 2 miliony złotych. Ponad 1 milion 600 tysięcy złotych przeznaczamy na prace interwencyjne, nieco mniejsze środki na roboty publiczne. Ponad dwa miliony złotych mamy też na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy oraz 1 milion 300 tysięcy złotych na założenie działalności gospodarczej. To są te najwyżej finansowane formy aktywizacji, bo wiemy, że w tych obszarach jest największe zapotrzebowanie – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektorka Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podkreśla, że radę zatrudnienia tworzą także przedsiębiorcy i to ich potrzeby oraz struktura bezrobocia decydują o rozdziale funduszy. Dodaje też, że liczą na dodatkowe pieniądze z rezerwy Funduszu Pracy, które rozdzielane są w połowie roku. – W tamtym roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu na osiem projektów pozyskał dodatkowo 1 milion 930 tysięcy złotych i w tym roku także będziemy szukać takich możliwości – zapewnia Małgorzata Stafijowska.

Dyrektor Urzędu Pracy w Ostrowcu na początku tego roku została wyróżniona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odznaką Primus in Agendo (z łac. pierwszy w działaniu). Nagroda jest przyznawana za aktywność w działaniach na rzecz rynku pracy. Małgorzata Stafijowska podkreśla, że to docenienie pracy całego zespołu, którym kieruje.

/mag/

Ważne wydarzenia