Miasto modyfikuje projekt rewitalizacji Rynku po uwagach konserwatora zabytków

fot. wizualizcja projektu przed zmianą

Pod koniec grudnia gmina Ostrowiec wystąpiła do starostwa powiatowego o zgodę na rozpoczęcie przebudowy Rynku. Pierwotny projekt musiał zostać jednak zmodyfikowany, bo na etapie konsultacji uwagi miał konserwator zabytków.

– Po modyfikacji w projekcie mamy troszeczkę niższe drzewa i troszeczkę inny układ drzew, praktycznie nie będzie już architektury zabawowej dla dzieci, inaczej skonfigurowane będą tereny zielone, bardziej wyeksponowana będzie główna część Rynku z pomnikiem i fontanną, jako głównego ciągu – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Projekt nadal zakłada odbetonowanie Rynku oraz nasadzenia zieleni i budowę przeszklonego budynku z tarasem na dachu, w którym znajdzie się kawiarnia. Na placu znajdzie się miejsce dla zaprojektowanych wodotrysków.
Jeżeli konserwator zabytków zgodzi się na wprowadzone zmiany, to miasto powinno otrzymać pozwolenie na budowę w lutym tego roku. – My będziemy się starać pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania z Polski Wschodniej, gdyż ten program został już zatwierdzony przez Komisję Europejską albo z funduszy europejskich dla województwa świętokrzyskiego – zapowiada wiceprezydent Smoliński. Zaznacza, że środki zewnętrzne najwcześniej mają szansę pozyskać pod koniec roku.

/mag/

Ważne wydarzenia