Zmiany w budżecie i nowa rada społeczna szpitala. Dziś sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego

O 15.00 rozpocznie się w starostwie powiatowym nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. W porządku obrad zmiany w budżecie i powołanie Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu na nową kadencję.

Projekt uchwały o zmianach w budżecie zakłada trzynaście zmian. Dwie dotyczą zwiększenia wydatków w związku z inwestycjami, których nie udało się zakończyć i rozliczyć w poprzednim roku. Chodzi o projekt związany z remontami w Muzeum Historyczno-Archeologicznym oraz budową nowych przejść dla pieszych – w Ostrowcu przy ulicy Samsonowicza oraz w Miłkowskiej Karczmie. -Wprowadza się również wydatki w kwocie 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej nowego zadania i to jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Boleszyn i Wojciechowice w gminie Waśniów. Wprowadza się również wydatki w kwotach ponad 385 tysięcy złotych oraz ponad 278 tysięcy złotych na realizację nowego projektu Erasmus Plus. Na praktyki do Hiszpanii będą dzięki temu mogli wyjechać uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół numer 3 – wymienia Mariusz Pasternak, przewodniczący rady Powiatu Ostrowieckiego.
Po stronie wydatków zapisano również 40ś tysięcy złotych na remonty zabytków, o które wnioskowały parafie z terenu powiatu ostrowieckiego, a także wydatki na utworzenie w Małachowie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. – To jest związane z tym, że stale rosnąca liczba wydawanych przez sąd postanowień o umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej spowodowała brak miejsc w dotychczas istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Konieczne stało się zlecenie prowadzenia kolejnej placówki przez powiat, na co samorząd uzyskał stosowną zgodę wojewody świętokrzyskiego – wyjaśnia przewodniczący Pasternak.

Ponieważ 16 stycznia upłynęła 4-letnia kadencja Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu, to radni wybiorą nowy jej skład.
Jeżeli radni wyrażą taką zgodę, to przedstawicielem starosty i przewodniczącą rady zostanie radna Danuta Barańska, lekarz pogotowia. Swojego przedstawiciela wskazał też wojewoda świętokrzyski. Ma nim być doktor Krzysztof Huszaluk.
Jedenaście osób wskazały kluby radnych. Klub PiS wskazał Krzysztofa Ołownię oraz wykluczonego z klubu i byłego już członka PiS Pawła Walesica, który rozstał się z partią po skandalu z podsłuchiwaniem w Urzędzie Marszałkowskim swojej pracownicy za pomocą elektronicznej niani. Radio Ostrowiec już o tym informowało. W radzie zasiadać ma także radny niezależny Marcin Jabłoński. Klub urzędującego prezydenta wskazał z kolei Agnieszkę Batóg, Małgorzatę Bień, Józefa Grabowskiego, Magdalenę Klimas, Małgorzatę Krysę-Kowal, Mariusza Łatę, Włodzimierza Sajdę oraz Łukasza Witkowskiego.

Obrady będzie można śledzić w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia