Dla kogo dotacje na szkolenia z KFS?

Tylko przez pięć dni, od 13 do 17 lutego pracodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Warto się już do tego przygotować. Powiatowy Urząd Pracy ma na to zadanie blisko 570 tysięcy złotych.

– Wnioski składa pracodawca na osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę – mówi Elżbieta Świercz, specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wsparcie kierowane jest zwłaszcza do pracowników i pracodawców z sześciu grup priorytetowych. – Te środki mogą być skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców i skorzystać tu może pracownik, jak i pracodawca. Wsparcie może być przyznane na szkolenia w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Trzeci priorytet dotyczy zidentyfikowanych w powiecie lub kraju zawodów deficytowych – wymienia Elżbieta Świercz, zaznaczając, że ostrowiecki urząd za zawody deficytowe będzie brał te z powiatu ostrowieckiego wskazane w Barometrze Zawodów. Dotacje na szkolenia będą też kierowane dla osób – pracowników i pracodawców powyżej 50 roku życia, osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób z rodzin wielodzietnych, a także osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Szczegółów dotyczących wsparcia i naboru szukajcie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.

/mag/

Ważne wydarzenia