Uczniowie z Szewny uczestniczą w programie wymiany Erasmus

Szkoła podstawowa w Szewnie od kilku lat realizuje program klas dwujęzycznych, dzieci uczą się kilku przedmiotów nie tylko w języku polskim, ale także angielskim. Uczestniczy także w programie wymiany międzynarodowej Erasmus.
W ramach tego programu od 13 do 17 lutego szkoła gościć będzie grupę uczniów i nauczycieli z Rumunii.

– Będą obserwować jak wyglądają u nas lekcje, uczestniczyć w zajęciach z naszymi uczniami. Będziemy się wspólnie integrować – mówi dyrektor Małgorzata Turczyńska.

Szkoły, która mogłaby wejść we współpracę, nauczyciele z Szewny poszukiwali już od jakiegoś czasu, a pomógł im w tym Facebook.

– Są różne grupy na Facebooku, które chcą gościć u siebie nauczycieli lub szkoły. Są grupy, które chcą przyjmować tych nauczycieli. Szukaliśmy informacji kto chciałby przyjechać do nas oraz czy my moglibyśmy odwiedzić tez inne szkoły – opowiada wicedyrektor Karina Wójcik. A odpowiedź przyszła przed świętami.

– Odezwała się do mnie jedna nauczycielka z Rumunii z zapytaniem czy nie przyjęlibyśmy jej szkoły na jedną z form wymiany, polegającą na tym, że nauczyciele przyjeżdżają razem z grupa uczniów. Nauczyciele śledzą nasza pracę od początku przyjścia do szkoły i podpatrują różne metody i techniki pracy. My również uczymy się ich kultury oraz nieznanych nam dotąd technik nauczania- dodaje  Karina Wojcik.

Do Szewny przyjedzie 10 – oro uczniów klas od 5-8 oraz 6 nauczycieli. W rewanżu dyrekcja rumuńskiej szkoły wystosowała zaproszenie w nowym roku szkolnym do siebie.
A nauczyciele z Szewny wspólnie ze swoimi odpowiednikami – tym razem w Turcji i Portugalii – napisali już kolejny projekt erasmusowej wymiany. Informacja, czy został zaakceptowany ma zapaść w ciągu miesiąca.

 

/marsz, joge/

Ważne wydarzenia