Ostrowiec Świętokrzyski z budżetem na 2023 rok

Ponad 330 milionów złotych przychodów, wydatki na poziomie 372 milionów i różnica w kwocie nieco ponad 41 milionów pokryta w całości miedzy innymi z nadwyżki minionego roku. Gmina Ostrowiec ma budżet na 2023 rok. Radni przyjęli go na ostatniej sesji w starym roku.

– Projekt tego budżetu tworzony jest w bardzo trudnym okresie nie tylko dla Ostrowca Świętokrzyskiego, ale również Polski, Europy i całego świata – zaznaczał prezydent Jarosław Górczyński, wymieniając echa epidemii covid-19 i rosyjską agresję na Ukrainę. – Nasza dzisiejsza rzeczywistość to gigantyczny wzrost cen energii elektrycznej, gazu i innych surowców energetycznych, co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania. Wysoka inflacja potęgowana jest dodatkowo przez politykę wewnętrzną. W takich warunkach zaplanowanie funkcjonowania tak dużego organizmu, jak miasto Ostrowiec Świętokrzyski jest bardzo trudne – podkreślał.

W ocenie prezydenta gmina uniezależniła się w dużej mierze od tych niekorzystnych czynników zewnętrznych, bo nie ma długów i nie ponosi kosztów ich obsługi. Ale wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatku PIT, będą w przyszłym roku na skutek decyzji rządu mniejsze. – Dochody z tytułu udziału gminy w podatku PIT zostały zaplanowane przez ministerstwo finansów na kwotę 50,5 miliona złotych, czyli na poziomie, jaką gmina uzyskiwała w roku 2017. Przez pięć poprzednich lat te dochody były wyraźnie większe. W stosunku do rekordowego 2021 roku do budżetu z tego tytułu wpłynie o 11 milionów złotych mniej – wyliczał Jarosław Górczyński.

Prezydent podkreślał, że sytuacja finansowa gminy jest dobra, przez co podatki lokalne kolejny rok z rzędu nie idą w górę, i Ostrowiec nadal będzie lokalnym liderem z zakresie inwestycji i remontów. Wydatki majątkowe w kwocie 103 miliony złotych stanowią blisko 28 procent tegorocznego budżetu. – Środki te nie tylko zostaną zainwestowane w nową infrastrukturę, ale pozwolą też przedsiębiorcom na zafunkcjonowanie na lokalnym runku. Także lokalna gospodarka potrzebuje takich bodźców, a by przetrwać te ciężkie i bardzo niepewne czasy – mówił Jarosław Górczyński.  Podkreślając, że inwestycje to kapitał rozwoju miasta, wymieniał te już zrealizowane, jak remont OBK czy budowa nowej bazy MZK wraz z wymianą taboru autobusowego. Mówiąc o najważniejszych inwestycjach w 2023 roku wymienił trzy zadania drogowe, na które samorząd wybrał już wykonawców, czyli budowę drogi na trzecią bramę huty, która uwolni kolejne tereny dla inwestorów, remont ulicy Henryka Sienkiewicza oraz budowę łącznika ulicy Bałtowskiej z Siennieńską.

W tegorocznym budżecie zapisane są też wydatki związane z montażem 30 paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych. Dużym zadaniem będzie przebudowa z pozyskanych środków norweskich części pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie powstanie Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych, czyli miejsce rozwoju młodzieży i przedsiębiorców. W przyszłym roku gmina zamierza uzbrajać kolejne tereny inwestycyjne, zakończy przebudowę Zakładowego Domu Kultury. Powstanie gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów, amfiteatr otrzyma zadaszenie, na Pułankach powstanie pumptrack. – Będziemy chcieli kończyć szereg dokumentacji projektowych, które pozwolą nam w kolejnych latach na realizację inwestycji infrastrukturalnych. W zakresie drogowym wymienię tu ulice Północną, Zwierzyniecką, Szkolną, Browarną, Spółdzielczą, Wiejską, Jasną, Różaną, Śliską, Niską, Osadową, Malinową, Jarzębinową, Leśną, Las Rzeczki, łącznik Polna-Denkowa, Klimkiewiczowska, Kościuszki . I to nie są wszystkie. Chcemy wykonać dokumentacje dla budowy i przebudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta o łącznej długości ponad 8 km – zapowiedział włodarz.
Powstać, jak dodawał, ma też dokumentacja dla modernizacji oświetlenia ulicznego, przebudowy i adaptacji Rynku, adaptacji podpiwniczenia OBK, modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej, przebudowy ośrodka wypoczynkowego Gutwin oraz termomodernizacji szkół i przedszkoli.

Radni na temat projektu budżetu dyskutowali na sesji ponad godzinę. Za przyjęciem budżetu ostatecznie zagłosowało 11stu radnych z klubu prezydenta, nikt nie był przeciw, ale wstrzymało się od głosu sześciu radnych. To radni z klubu PiS, a także Włodzimierz Stec, Karol Wójcik i Marcin Marzec, którzy przeszli do ruchu Marka Materka.

/mag/

Ważne wydarzenia