Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował program „Akademia Pływacka 2022”

Zakończył się program 'Akademia Pływacka 2022” realizowany na Pływalni „Rawszczyzna” w okresach luty-czerwiec (klasy I) i wrzesień-grudzień (klasy III).

Wzięło w nim udział łącznie 827 uczniów ze wszystkich ostrowieckich szkół podstawowych.Według założeń 'Akademii Pływackiej 2022” każda z klas I i III miała możliwość uczestniczenia w 20 zajęciach nauki pływania. Szkoły i rodzice nie ponosili żadnych wydatków, a organizatorzy zapewnili transport na basen i do szkoły, wstęp na obiekt i opiekę instruktorską.

– Dzieci nie tylko opanowują podstawowe umiejętności poruszania się w wodzie, ale również zaliczają sprawdziany przewidziane programem przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nabywają też pewną wiedzę o sposobie zachowania się w wodzie, nad wodą, zarówno na basenie jak i na kąpieliskach otwartych bo jest to elementem części edukacyjnej prowadzonej przez instruktorów  -mówi Grzegorz Bażant z ostrowieckiego Mosiru.

Program współfinansowany był przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i Ministerstwo Sportu i Turystyki (dotacja 50.000 zł) ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Gmina Ostrowiec złożyła już wniosek o realizację podobnego programu w 2023 roku. Jeśli zostaną przyznane środki przez ministerstwo zajęcia z klasami I rozpoczną się w styczniu, a z klasami III we wrześniu.

/marsz/

Ważne wydarzenia