Miasto inwestuje, by otworzyć nowe tereny dla przedsiębiorców

Ponad 28 milionów złotych zapłaci miasto za budowę dwóch odcinków dróg w okolicach Samsonowicza i Antoniego Hedy Szarego. Ich łączna długość wyniesie prawie 2 kilometry, a umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu została już podpisana.

– Czyli główna nitka do trzeciej bramy Celsy Huty Ostrowiec razem z dodatkowym pasem ruchu oraz drogi okalające tereny inwestycyjne o długości ponad kilometra – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wykonawca ma na wykonanie tej inwestycji niespełna 2 lata. Prace rozpoczną się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Zakończyć mają się we wrześniu roku 2024.
Równocześnie z budową tych ulic miasto zamierza zainwestować w tamtym rejonie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W tym tygodniu (14 grudnia) został ogłoszony przetarg. Budowa tych instalacji pozwoli otworzyć tereny przy Samsonowicza i Hedy Szarego na potrzeby potencjalnych inwestorów. – Tereny przy ul. Bałtowskiej praktycznie są już wykorzystane. Tam w okolicy ulicy Samsonowicza mamy kompleks działek o powierzchni ponad 20 hektarów. Nie ma tam zabudowy mieszkaniowej więc swobodnie można prowadzić działalność gospodarczą. Myślę, że te tereny będą się cieszyć dużym zainteresowaniem – mówił w Radiu Ostrowiec prezydent Jarosław Górczyński.
Działki położone w tamtejszym rejonie miasto już podzieliło, mają od 2 do 5 hektarów. A budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej była możliwa częściowo dzięki pozyskaniu funduszy z programu Polski Ład. To około 10 mln. zł.
/joge/

Ważne wydarzenia