Wyrok w sprawie Mateusza C. już prawomocny. Radny miejski nie straci mandatu

To już finał sądowej sprawy radnego miejskiego Mateusza C, którego prokuratura oskarżyła o znieważenie policjantów wezwanych w styczniu ubiegłego roku na interwencję do jego domu. Wyrok, jaki zapadł 3 listopada w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim uprawomocnił się.

– W przedmiotowej sprawie nie wpłynął wniosek o wydanie pisemnego uzasadnienia od żadnej ze stron postępowania, czyli ani od oskarżonego, ani od jego obrońcy, ani od strony oskarżycielskiej. Wyrok w takiej sytuacji się uprawomocnił w formie, która została rozstrzygnięta przez sąd pierwszej instancji, czyli została orzeczona kara grzywny i ta kara grzywny zostanie skierowana do wykonania – informuje sędzia Dariusz Barczak, przewodniczący wydziału karnego ostrowieckiego sądu.

Oskarżony radny w toku postępowania przyznał się do winy, a sąd wymierzył mu karę grzywny w rozmiarze dwustu stawek dziennych, po 20 złotych każda i obciążył kosztami procesu w kwocie 1120 złotych. Sąd Rejonowy w Ostrowcu sprawę rozpatrywał ponownie, bo od pierwszego wyroku – warunkowego umorzenia sprawy na rok – skutecznie odwołała się prokuratura. – Z uwagi na to, że nastąpiło skazanie za czyn publicznoskargowy, natomiast kara jest karą grzywny, to my skierujemy informację do właściwego organu władzy samorządowej. Zgodnie z kodeksem wyborczym nie powoduje to utraty prawa wybieralności, więc myślę, że nie będzie podjętej uchwały o wygaśnięciu mandatu – dodaje sędzia Barczak. – Wygaśnięcie mandatu radnego następuje miedzy innymi w przypadku utraty prawa wybieralności i z tej przyczyny stwierdza to komisarz wyborczy w zakresie powodów wskazanych między innymi w art. 11, par. 2 kodeksu wyborczego, czyli wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec osoby,której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności o której mowa w ustawie lustracyjnej – przytacza podstawę wygaśnięcia mandatu Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Informacja o prawomocnym wyroku wobec radnego ma dopiero zostać skierowana do samorządu miejskiego.

/mag/

Ważne wydarzenia