Powiat i miasto przeciwni proponowanej organizacji ruchu na czas przebudowy Alei 3 Maja

Starosta ostrowiecki i prezydent miasta negatywnie zaopiniowali propozycję rozpoczęcia przebudowy drogi 754 w Ostrowcu od zamknięcia mostu na rzece Kamiennej, bo nie został jeszcze oddany do ruchu węzeł Brezelia.

W ostatni piątek na spotkaniu w Kielcach konsultowany był projekt organizacji ruchu na czas przebudowy tej drogi. Wzięli w nim udział przedstawiciele świętokrzyskiego zarządu dróg, urzędu marszałkowskiego, wykonawcy inwestycji, zarządców dróg gminnych i powiatowych w mieście oraz policji. – Nie wyobrażamy sobie, aby mówić o zamknięciu mostu na Alei 3 Maja bez puszczenia ruchu przez węzeł Brezelia. Na tym spotkaniu zabrakło dyrektora świętokrzyskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mamy niestety wiedzy kiedy ten węzeł mógłby zostać otwarty – wyjaśnia prezydent Jarosław Górczyński.

Starosta Marzena Dębniak opowiada, że przedstawiony im projekt zakładał rozpoczęcie przebudowy drogi od prac na ulicy Radwana oraz wyburzenia mostu i robót na odcinku Alei 3 Maja od mostu do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego. – Ja, tak jak prezydent miasta, negatywnie na dziś opiniujemy propozycję zamknięcia mostu bez oddania węzła Brezelia. Cieszę się, że doszło do tego spotkania, bo węzeł Brezelia można odebrać nawet jako tymczasowo dopuszczony do ruchu i wymogliśmy organizację takiego spotkania z dyrektorem GDDKiA – mówi Marzena Dębniak.

Umowa z wykonawcą, spółką Mota-Engil Central Europe została podpisana pod koniec września i od tej chwili upływa czas na wykonanie zadania. Firma ma na to 24 miesiące. Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w połowie listopada zapowiadał, że budowa nowego mostu to najbardziej skomplikowane i czasochłonne zadanie i wykonawca chciałby wyburzyć dotychczasowy most jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

Swoje uwagi do projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu nowej drogi na piątkowym spotkaniu zgłaszała też ostrowiecka policja. – Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrowieckiej komendy przedstawili propozycję wskazującą konieczność budowy na nowym rondzie przy targowisko sygnalizacji świetlnej, która nie została ujęta w projekcie. Mają rację, bo po wejściu w życie przepisów dających pierwszeństwo pieszym, ten ruch na tym rondzie byłby w dni targowe paraliżowany – relacjonuje starosta Dębniak.

Przebudowa drogi 754 w Ostrowcu od mostu na Kamiennej do ulicy Bałtowskiej będzie mogła się rozpocząć po uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu. Najważniejsze uzgodnienia mają zapaść na spotkaniu z dyrektorem kieleckiego oddziału GDDKiA na temat możliwości otwarcia węzła Brezelia. Z ostatnich informacji przedstawianych przez tę jednostkę wynikało, że mogłyby się to stać dopiero w czerwcu przyszłego roku.

/mag/

Ważne wydarzenia