Ostatni dzień na to, by otrzymać 300 zł dla dziecka, które się uczy

30 listopada to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia „Dobry Start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Po tym terminie świadczenie przepada.

– Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.  Świadczenie można przeznaczyć na kupno przyborów szkolnych, podręczniki, akcesoria niezbędne do nauki w szkole.
W Świętokrzyskiem dotychczas złożono 96 tys. wniosków dla 133 tys. dzieci. W całej Polsce złożono ponad 3,3 mln. wniosków o świadczenie „Dobry start”.
O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada każdego roku.
Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną i przez portal Emp@tia MRiPS.
Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia