Pracownicy MOPS w Ostrowcu ze specjalnymi nagrodami ministra rodziny i polityki społecznej

Fot. MOPS Ostrowiec

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. I właśnie w poniedziałek, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu odebrali specjalne nagrody od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrodzono dwa projekty – Szkołę Rodziny i Organizowanie Społeczności Lokalnej, realizowane formalnie w latach 2019 – 2021, a w tym roku kontynuowane.

Szkoła Rodziny to działania wspierające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

– Podejmowane są one kompleksowo, zarówno w stosunku do rodziców, jak i dzieci. Ponieważ projekt nadal trwa, zajęcia odbywają się jednocześnie dla rodziców, dla młodzieży w ramach socjoterapii i dla dzieci w świetlicy – mówi Agnieszka Piotrowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Jeśli rodzina, która jest beneficjentem lub nie ośrodka pomocy, ma problemy z dziećmi lub jakieś problemy życiowe, może do nas się zgłosić i uczestniczyć w takich zajęciach.

Projektem w każdym roku było objętych 10 rodzin, obecnie zajęcia są otwarte.

W konkursie na środowiskowe formy wsparcia rodziny nagrodzono też projekt Organizowania Społeczności Lokalnej. Ostrowiecki MOPS realizował go jako pierwszy w województwie świętokrzyskim.

– Jest to innowacyjna metoda pracy w pomocy społecznej, ponieważ do tej pory skupiała się na indywidualnych przypadkach. Nowy model wprowadza pracę z całą społecznością lokalną, którą chcemy aktywizować w jej miejscu zamieszkania.- wyjaśnia Dorota Struska z MOPS.

Ten projekt objął bezdomnych, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańców osiedla Częstocice jako całość – około 180 osób razem z rodzinami. Teraz kontynuowany jest w Częstocicach i na osiedlu Gutwin.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia