Radny Mateusz C. winny przestępstwa i ukarany grzywną. Wyrok jest nieprawomocny

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zapadł wyrok w sprawie Mateusza C. radnego miejskiego z Ostrowca, który w styczniu ubiegłego roku ubliżał wezwanym na interwencję do jego domu policjantom, a jednego podczas szarpaniny miał kopnąć.

Sprawa była ponownie rozpatrywana przez sąd, który miał w szczególności zbadać rozmiar szkody i społeczną szkodliwość czynu. – Sąd orzekł wobec oskarżonego, uznając go za winnego popełnienia zarzucanego przestępstwa, karę grzywny w rozmiarze dwustu stawek dziennych, po przyjęciu, że wartość jednej stawki to 20 złotych i obciążył oskarżonego kompletem kosztów procesu w kwocie 1120 złotych – mówi sędzia Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.
Wyrok jest nieprawomocny, a stronom, obronie i prokuraturze przysługuje prawo do apelacji. Strony mają 7 dni na złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku i kolejne 14 dni na wywiedzenie apelacji.
Radny Mateusz C. do winy się przyznaje. Jego obrońca wnosił o warunkowe umorzenie sprawy. Prokuratura domagała się wymierzenia kary grzywny oraz zasądzenia nawiązek dla pokrzywdzonych.

/mag/

Ważne wydarzenia