Remont kolegiaty św. Michał Archanioła dobiega końca

fot. Parafia św. Michała Archanioła

Od 2020 roku trwają prace remontowe jednego z dwóch ujętych w gminnym rejestrze zabytków kościołów – kolegiaty świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. W listopadzie tego roku roboty budowlane zostaną zakończone.

– W 2020 roku remontowaliśmy elewację wieży i ten etap był najbardziej kosztowny. Rok później wykonaliśmy elewację północną kościoła. W tym roku mieliśmy przeprowadzić prace na ścianie wschodniej, ale dzięki pozyskanym dotacjom robotami mogliśmy objąć także ścianą południową i w listopadzie remont elewacji kolegiaty zostanie zakończony – mówi ks. Jan Sarwa, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła.
Dotacje w najwyższej kwocie 50 tysięcy złotych przekazała na remont obiektu gmina Ostrowiec. Radni wyrazili na to zgodę na ostatniej sesji Rady Miasta. – To hojny gest z naszej, państwa strony – mówił do radnych przed głosowaniem prezydent Jarosław Górczyński. – Świętokrzyski konserwator zabytków wsparł parafię kwotą 40 tysięcy złotych, powiat ostrowiecki przekazał 20 tysięcy, samorząd województwa 30 tysięcy złotych, a my, jako miasto, zaproponowaliśmy przeznaczenie na ten cel 50 tysięcy złotych – zauważył.
Proboszcz Sarwa podkreśla, że bez wsparcia – urzędów, ale także parafian – zabezpieczenie i odnowienie budynku kościoła nie byłyby możliwe.

/mag/

Ważne wydarzenia