Tomasz Kopiec odwołany ze stanowiska dyrektora ostrowieckiego szpitala

Tomasz Kopiec nie jest już dyrektorem Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został dziś odwołany ze skutkiem natychmiastowym.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki wyjaśnia, że Zarząd Powiatu zdecydował się na taki krok po analizie oświadczenia majątkowego dyrektora Kopca i ujawnieniu w nim złamania przez niego przepisów Ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dyrektor szpitala – jak wyjaśnia – nie może jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej ani zasiadać we władzach organizacji, które taką działalność prowadzą. Tomasz Kopiec tymczasem jest prezesem Fundacji System Aktywizacji Seniora w Łodzi. Starosta Dębniak podkreśla, że nie ma tu mowy o spowodowaniu żadnych strat finansowych dla szpitala, bo fundacja ta nie realizowała dla lecznicy żadnych zadań. – Ta fundacja w ogóle nie była powiązana ze szpitalem. Z oświadczenia dyrektora Kopca wynika zresztą, że z tytułu swojej roli z fundacji nie uzyskał żadnego dochodu. Powodem jest wyłącznie złamanie przepisów – podkreśla starosta Debniak.

– Przepisy są bezwzględnie obowiązujące. Tu nie ma żadnego wyjątku. Jeżeli wystąpią przesłanki, to organ, który powołuje taką osobę może tylko rozwiązać stosunek pracy i to zrobiliśmy. Ustawa nie przewiduje też żadnych sankcji karnych za złamanie przepisu – dodaje Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu.

Tomasz Kopiec dyrektorem szpitala w Ostrowcu został w październiku 2021 roku.

Zarząd powiatu ostrowieckiego obowiązki dyrektora powierzył na okres sześciu miesięcy doktorowi Dariuszowi Tumulcowi, który już wcześniej zastępował na tym stanowisku doktora Adama Karolika. W tym czasie ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora placówki.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia