Przeciwko przemocy wobec dzieci nie tylko w listopadzie. Rozpoczyna się ważna kampania

Przemoc wobec dzieci i młodzieży, zarówno ze strony dorosłych, jak i rówieśników, była tematem warsztatów zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. To początek kampanii, która swój finał będzie miała w listopadzie, podczas akcji „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”.

W powiecie ostrowieckim akcję koordynują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Rozwoju Lokalnego.
– Wspólnie ze szkołami i placówkami oświatowymi z całego powiatu będą prowadzić działania uświadamiające przede wszystkim problem krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz wszelkich form pomocy, o którą mogą się zwracać. Przede wszystkim to pomoc psychologiczna, ale również rówieśnicza – wyjaśnia Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

Uczestnicy warsztatów otrzymali wstążki w kolorze pomarańczowym. To barwa ostrzegawcza.
– Mają ostrzegać i zwracać uwagę na to, by widzieć więcej, lepiej i nie unikać odpowiedzialności jeżeli zauważymy krzywdę – dodaje Mariusz Łata. – W każdej placówce będą się odbywały lekcje wychowawcze, dotyczące tych problemów, dostępni będą też psycholodzy.

Wszystko to doprowadzić ma do udziału w kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w ogólnoświatowej kampanii, mówiącej o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności.

W powiecie ostrowieckim dla młodzieży zorganizowany zostanie również konkurs. W tym roku jego tematem będzie film o tematyce profilaktycznej.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia