Dziś obradować będą radni powiatowi. W porządku obrad znaczące zmiany w budżecie

O 13.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego obradować zaczną radni powiatowi. W porządku dzisiejszej sesji kilka punktów, w tym znaczące zmiany w budżecie.

– Szczególną pozycją jest zwiększenie wydatków na oprocentowanie zaciągniętego w latach wcześniejszych kredytu bankowego i to jest kwota ponad 1 miliona złotych. Wynika ona z faktu wielokrotnej podwyżki stóp procentowych w bieżącym roku, niemożliwej do przewidzenia na etapie projektowania budżetu – informuje Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Odsetki z tytułu kredytu w wysokości ponad 50 milionów złotych sięgały w 2020 roku 1 miliona 245 tysięcy złotych, rok wcześniej były niższe – wyniosły 883 tysiące złotych, a teraz to już 3 miliony.

Rada powiatu w odpowiedzi na wczorajszą decyzję radnych miejskich o przekazaniu 200 tysięcy złotych na remont oddziału chirurgii ostrowieckiego szpitala musi wyrazić zgodę na wprowadzenie tych funduszy do tegorocznego budżetu.

Zmiany w budżecie zakładają też zabezpieczenie środków na zakup pługopiaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg. – Ceny zimowego utrzymania dróg również wzrosły ogromnie. Starostwo na dzień dzisiejszy nie znalazło wykonawcy tego zadania na terenie niektórych gmin. Cały czas jest próba rozstrzygnięcia tych przetargów, ale jeśli się to nie uda, to powiat będzie chciał zakupić pługopisakarkę, żeby zapewnić zimowe utrzymanie dróg we własnym zakresie – wyjaśnia przewodniczący Pasternak.
Samorząd chce też zabezpieczyć fundusze w wysokości 150 tysięcy na dostosowanie łazienki na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ten cel powiat otrzymał też fundusze z Pefron-u.

W zmianach budżetowych jest więcej przesunięć. Wśród nich także na przykład zabezpieczenie wydatków – to 122 tysiące – na wynagrodzenia dla nauczycieli – pedagogów i pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, których samorząd musiał zatrudnić w związku z nowymi wymogami w oświacie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia