Pomoc w wynajęciu lub zamianie mieszkania dla osób niepełnosprawnych

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu rusza program pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych „Samodzielność – Aktywność- Mobilność”.

Realizowany będzie w dwóch blokach, oba dotyczą kwestii mieszkaniowych.
– Pierwszy to program mieszkanie dla absolwenta, a drugi „Dostępne mieszkanie”. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób borykających się z niepełnosprawnościami- mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.- Pierwszeństwo będą mieć osoby poruszające się na wózkach.
„Mieszkanie dla absolwenta” polegać będzie na wsparciu rozpoczęcia niezależnego życia, konkretnie poprzez dofinansowanie wynajęcia mieszkania przez trzy lata. Ubiegać się o nie mogą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które w ciągu ostatnich trzech lat ukończyły naukę i chcą podjąć pracę.
– W pierwszym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie pokrywać 100 procent kosztów, w dwóch kolejnych ta kwota będzie zmniejszana- wyjaśnia Marzena Dębniak.
Drugi program „Dostępne mieszkanie” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, które ze względu na bariery architektoniczne nie są w stanie opuszczać swoich mieszkań i mają problemy w codziennych czynnościach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma pomagać w zamianie mieszkania.
Realizacja programów ruszy 1 października. Rejestracja osób, które będą chciałby otrzymać pomoc, odbywać się będzie przez internet albo w punkcie obsługi osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu.
W pierwszej transzy na oba programy Centrum otrzymało niecałe 380 tysięcy złotych.

/SLA/

Ważne wydarzenia