Dziewięć dodatkowych wozów dla jednostek straży pożarnej w regionie

Brakujące 300 tysięcy złotych zgodzili się dołożyć radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do zakupu specjalistycznych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
– Ta kwota będzie uzupełniała środki przeznaczone na zakup dziewięciu, wysoko specjalistycznych samochodów ratowniczych, które trafią na teren naszego województwa- mówił marszałek województwa Andrzej Bętkowski.
Oznacza to, że po służbie w państwowej straży do straży ochotniczych trafiać będą samochody około 10 – letnie.
Nadbrygadier Krzysztof Ciosek, Komendant Wojewódzki straży pożarnej w Kielcach dodaje, że dzięki nowym zakupom w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie po raz pierwszy w historii wykorzystywane będą tylko pojazdy będące w tak zwanym okresie użytkowania.
W tym roku z budżetu województwa świętokrzyskiego na wsparcie straży przeznaczono blisko 1,2 miliona złotych.
Najnowszy zakup dziewięciu samochodów sfinansowany będzie ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, samorządów gminnych i powiatowych oraz budżetu wojewody świętokrzyskiego.
Dziewięć pojazdów kosztować ma ponad 9,2 milionów złotych.
Od 2018 roku do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego trafiło 49 pojazdów, w tym 20 samochodów ratowniczo- gaśniczych wycofywanych ze służby w straży zawodowej. W tym roku do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafić ma 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Ważne wydarzenia