Ile za wywóz śmieci zapłacą mieszkańcy gminy Bodzechów?. Pokaże przetarg

Przetarg na wywóz i gospodarowanie odpadami ogłosiła gmina Bodzechów, a otwarcie ofert zaplanowano na 15-sty września.

Wójt Jerzy Murzyn wyjaśnia, że ogłosili go wcześniej, by mieć czas – w przypadku potencjalnych odwołań – na przeprowadzenie całej procedury do końca grudnia, czyli czasu wygaśnięcia umowy z obecną firmą. – Chodzi o to, żeby już od pierwszych dni nowego roku firma – czy ta sama czy inna – wyłoniona zgodnie z prawem w przetargu funkcjonowała i bez przerw odbierała odpady od mieszkańców – tłumaczy. Specyfikacja przetargowa przygotowana przez urzędników zawiera teraz precyzyjne zapisy.
– To dlatego, że mieliśmy trochę problemów z terminowym odbiorem śmieci, czy z odbiorem w miejscach trudno dostępnych, daleko od zwartej zabudowy, gdzie drogi są wąskie. Stąd ustaliliśmy szczegółowe procedury jak postępować w relacjach z wykonawcą w takich sytuacjach – podkreśla wójt Murzyn.
Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić kosze, worki do selektywnej zbiórki odpadów dla każdego gospodarstwa, a także zapas dodatkowych worków, które w razie potrzeby gmina może przekazać do sołectw. Odbiór odpadów ma odbywać się tak jak do tej pory, czyli raz w miesiącu, a w sezonie letnim dwa razy w miesiącu odbierane będą odpady bio i odpady zmieszane. Będzie można również dwa razy do roku wystawić tzw. odpady wielkogabarytowe. W gminie funkcjonować musi także PSZOK, gdzie można w każdej chwili odwieźć odpady ponadnormatywne – takie jak gruz, pojemniki po olejach, farbach, elktrośmieci.
W tym roku cena za odbiór odpadów wynosi 16, 50 od osoby, jeśli w gospodarstwie nie ma kompostownika i 16 zł, jeśli znajduje się na posesji. Nie pokrywa to jednak kosztów wywozu śmieci i gmina dopłaca z budżetu. – Obserwując rynek odpadów widać, że firmy śmieciowe już łatwiej mogą sprzedać surowce wtórne takie jak szkło, czy plastiki, ale z drugiej strony ponoszą większe koszty paliwa czy energii. Dlatego trudno powiedzieć, jaki może być wynik tego przetargu. Przypomnę tylko, że z budżetu gminy dopłacamy do odbioru odpadów pół miliona złotych po to, by większymi kosztami nie obarczać mieszkańców. Moim takim marzeniem byłoby żeby ta kwota się nie zmieniła – podkreśla wójt Murzyn.
A kolejna umowa na odbiór odpadów w gminie Bodzechów ma obowiązywać przez dwa lata.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia