Przetarg na rozbudowę DW 754 w Ostrowcu można już rozstrzygnąć. Jest zgoda radnych wojewódzkich

Nie ma już przeszkód by rozstrzygnąć przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim od mostu na rzece Kamiennej do ulicy Bałtowskiej. Radni na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wydali zgodę na dołożenie do tej inwestycji brakującej kwoty.

Przesunięcia budżetowe dotyczące inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim były zawarte w uchwale o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt tej uchwały dotyczył też innych inwestycji. – Proponujemy zwiększenie finansowania w latach 2024-2024 o 47 milionów 628 tysięcy 758 złotych. Są to zaplanowane kwoty równe, po 23 miliony 814 tysięcy 379 złotych w roku 2023 i taka sama kwota w roku 2024 – wyjaśniała Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbik województwa świętokrzyskiego.
Za przyjęciem uchwały o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej było 26 radnych z 28 uczestniczących w obradach.

Na sesji za lobbowanie za tą inwestycją dziękował Magdalenie Zieleń, radnej PiS z Ostrowca Świętokrzyskiego i przewodniczącej komisji budżetu i finansów sejmiku drugi z ostrowieckich radnych Arkadiusz Bąk z PSL… choć zrobił to nie bez złośliwości. -To jest, Magda, twoja ogromna zasługa, że z tą drogą jesteśmy w tym etapie. Ja apolitycznie, czy anty-politycznie podziękuję tobie. Dzięki wielkie. Oby tak wszystkie partie ze sobą rywalizowały, jak radni z Ostrowca. Trzymam kciuki za wykonanie tej inwestycji. Jak przejmiemy władzę w następnej kadencji, obiecuję ci, że zaprosimy cię na otwarcie – zwracał się wprost do Magdaleny Zieleń radny Bąk.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego z którym Radio Ostrowiec rozmawiało wczoraj podczas Święta Pszczoły w Bałtowie, zapewnia, że przetarg na rozbudowę drogi 754 w Ostrowcu rozstrzygną niezwłocznie po wydaniu zgody przez radnych. – Będziemy się starali ten przetarg jak najszybciej rozstrzygnąć i przystąpić do realizacji tego zadania, bo jest ono istotne, a jednocześnie nie chcielibyśmy, żeby te środki, jakie otrzymaliśmy na tę inwestycję zmarnowały się – podkreślał.

Samorząd województwa świętokrzyskiego otrzymał na wykonanie oczekiwanej przebudowy ulic 3 Maja i Radwana wraz mostem pylonowym na rzece Kamiennej blisko 87 milionów złotych z Funduszu Polski Ład. Urząd Marszałkowski zabezpieczył na ten cel 90 milionów, ale najtańsza oferta w ogłoszonym już po raz drugi postępowaniu przetargowym opiewa na 137 milionów.
Umowa z wybranym w przetargu wykonawcą może zostać podpisana jeszcze we wrześniu. Biorące w przetargu firmy mają 10 dni na ewentualne odwołanie się od wyniku przetargu, a później Krajowa Izba Odwoławcza ma 15 dni na ustosunkowanie się do niego.

/mag/

Ważne wydarzenia