Urzędy przyjmują już wnioski o dodatek węglowy. Kolejki są duże

Właściciele gospodarstw domowych ogrzewanych paliwem stałym mogą już składać wnioski o przyznanie jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Wczoraj pojawiły się przepisy wykonawcze do ustawy i urzędnicy są gotowi do ich przyjmowania.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać on-line lub w urzędach. W Ostrowcu przyjmuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. – Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski papierowe przyjmujemy w naszej siedzibie. Na dole jest duża, czarna urna z napisem 'dodatek węglowy”. Można je też składać i dopytać nas o szczegóły na piątym piętrze w dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych – informuje Justyna Gawlik, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych ostrowieckiego MOPS-u.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania – co zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – jest kocioł na paliwo stałe zasilany węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającym co najmniej 85 procent węgla kamiennego, a także kominek, koza, czy kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. – Przy weryfikacji takiego wniosku pracownicy mają dostęp do tych deklaracji i na tej podstawie przyznawany będzie ten dodatek węglowy – wyjaśnia kierownik Gawlik. Podkreśla, że wnioski są proste, a informacje podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Można je składać do 30 listopada. A kolejki – dodam – już pierwszego dnia są duże.

/mag/

Ważne wydarzenia