Jeszcze w sierpniu radni wojewódzcy zdecydują o remoncie ostrowieckiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754

Na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni zdecydują o przyszłości ważnej dla Ostrowca Świętokrzyskiego inwestycji, a chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej 754, a więc Alei 3 Maja, ulic Denkowskiej i Radwana z mostem na rzece Kamiennej.

Samorząd województwa, żeby rozstrzygnąć przetarg, potrzebuje zgody radnych na przesunięcie w budżecie środków finansowych i dołożenie do inwestycji brakujących 47 milionów złotych. Urząd Marszałkowski zabezpieczył bowiem na ten cel 90 milionów, a najtańsza oferta w ogłoszonym już po raz drugi postępowaniu przetargowym opiewa na 137 milionów.
Zapis o przesunięciu środków znalazł się w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
– Zwiększenie wydatków dotyczy roku 2023, czyli o 23 miliony 800 tysięcy złotych i roku 2024 o taką samą kwotę. W sumie przesunięte ma zostać ponad 47 milionów złotych- tłumaczy Magdalena Zieleń, radna wojewódzka klubu PiS z Ostrowca Świętokrzyskiego i przewodnicząca komisji budżetu sejmiku.
Dodaje, że jeżeli radni zgodzą na się na przesunięcie środków, to najpóźniej do końca września zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
– Będzie można wtedy przetarg rozstrzygnąć. Od daty rozstrzygnięcia wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołanie. Następnie KIO będzie miało 15 dni na ustosunkowanie się do tego odwołania. Najpóźniej do końca września sprawy proceduralne powinny zostać rozstrzygnięte – tłumaczy Magdalena Zieleń.
Przypomnijmy, że przebudowany zostanie dwukilometrowy odcinek drogi, powstaną nowe ronda, sygnalizacje na skrzyżowaniach i most pylonowy na rzece Kamiennej.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia