Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej w Rezerwacie Krzemionki

W najbliższy weekend od 7 do 9-ego sierpnia na terenie Rezerwatu Krzemionki odbędzie się Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej.

Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki mówi, że impreza będzie trzydniowa tłumaczy, a na uczestników czeka wiele ciekawych zajęć edukacyjnych. Podkreśla, że festiwal będzie miał charakter przede wszystkim rekonstrukcyjny, ale nie zabraknie również warsztatów i prezentacji.
– Bardzo szeroka będzie reprezentacja związana ze starożytnością, czyli z okresem kiedy mamy już źródła pisane. Możemy na ich podstawie wiele rzeczy wyjaśnić, pokazać i omówić. Będziemy mówili o starożytnym hutnictwie oraz o relacjach pomiędzy Imperium Rzymskim a tak zwanym Barbaricum – tłumaczy.
W czasie Ostrowieckiego Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej będzie można dowiedzieć się więcej o tym jak wyglądała obróbka różnych surowców w pradziejach i starożytności. Doświadczyć spotkania z unikalnym rzemiosłem i zwyczajami Rzymian, Celtów, Wandalów, Markomanów oraz Gotów. Nie zabraknie widowiskowych walk gladiatorów. A zwieńczeniem festiwalu będzie koncert muzyki etnicznej.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia