Remont ulic Samsonowicza i 11 Listopada idzie zgodnie z planem

Powoli do końca zbliża się największa inwestycja drogowa powiatu ostrowieckiego czyli przebudowa ulic 11 Listopada i Samsonowicza.

Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu mówi, że stan robót na ulicy 11 Listopada zakończony jest na poziomie 76 procent, natomiast ulicy Samsonowicza na poziomie 62 procent.
– W tym momencie zostały już wykonane wszystkie roboty związane z usuwaniem kolizji z infrastrukturą na przykład telekomunikacyjną, energetyczną czy wodociągową. Wykonane są wszystkie podbudowy zasadnicze, wykonane są podbudowy pod ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Na ulicy 11 listopada położona jest już nawierzchnia butumiczna, pierwsza warstwa podbudowy – tłumaczy.
Obecnie największe roboty trwają w miejscu nowobudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Samsonowicza, 11 Listopada i nowej drogi gminnej, która stanowić będzie m.in. dojazd do budowanej nowej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji.
– Po wykonaniu tych elementów, będzie można mówić, że prace są na ukończeniu – mówi naczelnik Tomasz Mroczek i wylicza, co na teraz czeka ekipy drogowców.
– W tym momencie pozostały do wykonania roboty związane z pracami brukarskimi, zarówno w zakresie ścieżek rowerowych, chodników i zatok autobusowych. Następnie wykonane zostanie oświetlenie i oznakowanie poziome oraz pionowe – mówi.
Przypomnijmy, że na inwestycję składa się przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z budową ścieżek rowerowych, zatoczek autobusowych i bus pasów oraz budowa ronda turbinowego w miejscu skrzyżowania z ulicą Samsonowicza.
Wzdłuż samej Samsonowicza powstaje ścieżka rowerowa.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu 'Ekologiczny Transport Miejski’ a jej koszt to ponad 18 milionów złotych.

/bart/

Ważne wydarzenia