Włodzimierz Stec opuścił klub KWW Jarosława Górczyńskiego

Kurczy się klub miejskich radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Z członkostwa w nim zrezygnował Włodzimierz Stec.

Przewodniczący klubu Mariusz Łata mówi, że wie o decyzji radnego Steca, ale nie zna jej powodów. Mówi, że nie jest to dobra wiadomość.
– Ja mogę w tym momencie tylko podziękować za te lata współpracy i liczyć na to, że dalej będziemy pracować razem dla dobra mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – podkreśla.
Ale dodaje także, że chce jeszcze porozmawiać z Włodzimierzem Stecem i będzie go przekonywać, by ten zmienił decyzję.
Radny Stec nie chciał zdradzić nam powodów swojej decyzji. W rozmowie z Radiem Ostrowiec mówi jedynie, że pozostanie radnym niezależnym i na teraz nie myślał o poszukaniu miejsca w innym ugrupowaniu.
Nie jest jednak tajemnicą, że od dłuższego czasu do swojego ruchu werbuje ostrowieckich radnych, lokalnych liderów i działaczy prezydent Starachowic Marek Materek. Dołączyli do niego już radni miejscy Marcin Marzec i Karol Wójcik. Materek nie ukrywa, że jego zamiarem jest wystawienie kandydata na prezydenta w Ostrowcu i stworzenie listy kandydatów, którzy powalczą o miejsca w samorządzie.
Po odejściu radnego Włodzimierza Steca, klub radnych KWW Jarosława Górczyńskiego liczy 14 radnych. Klub PiS ma ich 5-ciu. Czworo radnych nie należy do żadnego klubu.

/bart/

Ważne wydarzenia