Joanna Suska z absolutorium ale bez wotum zaufania

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa jednogłośnie uzyskała na ostatniej sesji rady gminy absolutorium.

Co ciekawe, radni nie byli tak jednomyślni przy udzielaniu wotum zaufania. Kwestia pozostała nierozstrzygnięta, ponieważ 7 radnych zagłosowało 'za’ i tylu samo wstrzymało się od głosu.
-Rodzi się pytanie czy Państwo radni nie mają własnego zdania, czy też negują te pozyskane przez gminę w ubiegłym roku środki w kwocie ponad 8 milionów złotych, których nigdy wcześniej na inwestycję w budżecie gminy nie było – komentuje burmistrz Suska. I nie wyklucza, że podobnie jak w ubiegłym roku odwoła się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku burmistrz Ćmielowa nie otrzymała ani absolutorium, ani wotum zaufania, ponieważ wtedy większość radnych w przypadku obu uchwał wstrzymała się od głosu.
Po odwołaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium, Izba miesiąc po sesji stwierdziła nieważność uchwały, dotyczącej nieudzielenia absolutorium. Następnie burmistrz Suska skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę w sprawie nieudzielenia jej wotum zaufania. Ta uchwała również została uchylona.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia