Prace przy budowie małej obwodnicy Ostrowca idą zgodnie z harmonogramem

Budowa 'małej obwodnicy’ Ostrowca Świętokrzyskiego zrealizowana jest w blisko 40 -stu procentach.


Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła media na wizytę studyjną, podczas której z bliska można było obejrzeć postęp prac.
Robert Brodawka, kierownik robót drogowych poinformował, że prace idą zgodnie z planem, ale – jak to określił – sama budowa do prostych nie należy. Przy robotach ziemnych zastosować trzeba było specjalną technologię.
– Na tym odcinku występowały kiepskie warunki gruntowe i zastosowaliśmy tutaj nietypową technologię wzmocnienia gruntów, czyli drenów pionowych i nasypów przeciążeniowych, która ma na celu zagęszczenie gruntów. Jest to technologia, która obniża koszty wykonania kontraktu – wyjaśniał.
Same roboty ziemne wykonane są w około 70 procentach.
W kolejnym etapie wykonawcy, czyli konsorcjum firm Fabe i Midas Troy zajmą się budową mostów. Do końca roku planowane jest wykonanie ronda przy węźle Brezelia, natomiast rondo na skrzyżowaniu nowopowstającej obwodnicy i ul. Opatowskiej budowane będzie w przyszłym roku.
Wykonawca odpowiadał także na nasze pytania dotyczące zamknięcia wiaduktu nad drogą wojewódzką już na samym początku prac. W tej sprawie dzwonili do nas słuchacze, którzy zaznaczali, że zamknięcie tego przejazdu powoduje duże korki na ulicy Sandomierskiej.
Robert Brodawka mówił, że takie działanie było konieczne.
– Z racji tego, że w tamtym miejscu również została zastosowana technologia drenów pionowych i nasypów oraz potrzebny jest czas konsolidacji gruntu. Musieliśmy się także połączyć z istniejącymi obiektami – wyjaśniał.
Oznacza to, że wszystkie prace ziemne na całej długości budowanego odcinka muszą być prowadzone jednocześnie, a przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką to jeden z elementów inwestycji.
Podczas wizyty wykonawca zapewniał, że wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem i termin zakończenia inwestycji w połowie 2024 roku jest niezagrożony.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstanie 3 kilometrowy odcinek drogi od węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do połączenia ulicy Opatowskiej z drogą krajową nr 9.
Obwodnica kosztować będzie około 53 milionów złotych.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia