Wojsko zaprasza w szeregi. We wtorek spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej organizuje we wtorek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu.

– Kandydaci do służby muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać polskie obywatelstwo, nie mogą być karani za przestępstwa umyślne, muszą być zdolni fizycznie i psychicznie do służby wojskowej, posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią – mówi major Krzysztof Oszczudłowski, zastępca szefa centrum.
Zainteresowanych czekają dwa etapy służby. Najpierw 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia – ono będzie zakończone przysięgą – a potem 11s-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. Za ten czas przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 4 tysiące 560 złotych, a także prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej, a po ukończeniu szkolenia specjalistycznego także pierwszeństwo do zawodowej służby wojskowej. -Zainteresowanie wstąpieniem do Sił Zbrojnych jest duże i my podpowiadamy też możliwą ścieżkę kariery – dodaje major Oszczudłowski.

A wtorkowe spotkanie z rekruterami rozpocznie się o godzinie 10.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia