W części placówek oświatowych wymienione zostaną posadzki

Znalazły się chętne firmy na wykonanie drobnych, aczkolwiek ważnych dla poprawy bezpieczeństwa remontów w budynkach oświatowych, w tym szkołach.

Teraz samorząd powiatowy zapoznaje się z ofertami i w przeciągu kilku dni podejmie decyzję o rozstrzygnięciu przetargu. Warto dodać, że zaproponowane kwoty mieszczą się w zakładanym na ten cel budżecie, czyli blisko 400 tysięcy złotych.
Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu informuje, że, jeżeli uda się pozytywnie rozstrzygnąć przetarg, prace zostaną przeprowadzone w trzech placówkach: Zespole Szkół nr 3, czyli dawnym THMie, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica oraz w internacie przy Szkole Mistrzostwa Sportowego.
Dotyczyć będą one przede wszystkim wymiany posadzek.
Powiat chciałby, aby wszystkie prace zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia