Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

Do 27 czerwca organizacje pozarządowe, a także nieformalne grupy inicjatywne mogą ubiegać się o mikrogranty na ekonomizację, a więc rozpoczęcie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej.

Granty w wysokości do 5 tysięcy złotych w drodze konkursu rozdaje Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg dla podmiotów z powiatów ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego, końskiego i kieleckiego ziemsko-grodzkiego. – Grupy inicjatywne lub organizacje mogą uzyskać dotacje na działania, które spowodują, że dana organizacja, wnioskodawca będzie wprowadzał na rynek swoje towary lub usługi, czyli sprzedawał je lub rozszerzy ich gamę – tłumaczy Jarosław Kuba, prezes Krzemiennego Kręgu. Wyjaśnia, że chodzi o wsparcie potencjału finansowego organizacji w ich dążeniu do uniezależnienia się od dotacji.
Liczba podmiotów, które otrzymają dotację jest ograniczona. LGD Krzemienny Krąg dysponuje kwotą 85 tysięcy złotych. – Wnioski będą oceniać niezależni specjaliści i jeżeli łącznie te wnioski będą opiewać na większą kwotę, to liczyć się będzie punktacja – informuje Agnieszka Budek z Krzemiennego Kręgu.
Więcej szczegółów, w tym formularze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia