Ważna ankieta dotycząca mobilności mieszkańców. Wypełnienie jej trwa krótką chwilę

Miejski Obszar Funkcjonalny 'Miasta Północy’ zrzeszający 17 gmin regionu zamierza opracować plan mobilności miejskiej, który pozwoli ubiegać się o krajowe i europejskie fundusze na realizację inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych, infrastruktury rowerowej oraz komunikacją zbiorową. Ważnym elementem dokumentu jest diagnoza i ankieta.

Specjalną ankietę mieszkańcom udostępnił właśnie samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego. Do jej wypełnienia zachęca Dominik Smoliński, wiceprezydent miasta. – Ta ankieta jest jednym z elementów badań, które są skierowane do mieszkańców wszystkich 17 gmin. Chcemy zbadań ich zdolności do mobilności, uzyskać informacje o samochodach w gospodarstwach domowych, codziennych podróżach, także do pozostałych miast MOF, a także o preferencjach dotyczących komunikacji w każdej z 17 gmin – wyjaśnia wiceprezydent Ostrowca.

Ostrowiec Świętokrzyski, jako jedyne z Miast Północy, bo liczące powyżej 50 tysięcy mieszkańców, może starać się także o pozyskanie funduszy z programu Polska Wschodnia. Do rozdania jest ponad 600 milinów złotych dla dwunastu miast w kraju, a konkursy będą ogłaszane w drugim kwartale przyszłego roku. W ciągu 3-4 tygodni samorząd ma przedstawić wstępną propozycję projektu. Jego ważną częścią mają być też gminy powiatu, o ile zdecydują się na finansowanie linii komunikacji miejskiej na swoim terenie i będą dysponowały wkładem własnym na realizację swoich inwestycji. – Tam, gdzie nie mamy swoich linii jako Ostrowiec Świętokrzyski i miejski operator, czyli MZK, tam nie będziemy mogli realizować inwestycji dofinansowanych z Polski Wschodniej, a związanych na przykład z przebudową przystanków, zatok autobusowych, wprowadzeniem karty miejskiej czy systemu dynamicznej informacji – wyjaśnia wiceprezydent miasta.

Ostrowiec o ewentualnej współpracy z gminami powiatu ostrowieckiego prowadzi już rozmowy, a elektroniczną ankietę dotyczącą mobilności znajdziecie na stronie internetowej urzędy miasta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut.

/mag/

Ważne wydarzenia