Raport o stanie gminy prezentuje na sesji prezydent Ostrowca

O godzinie 14.00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, na której przedstawiony zostanie raport o stanie gminy. Później dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu, a na kolejnej sesji radni będą nad nim dyskutować.

– Czas jest wyjątkowo trudny, bo swój ślad odcisnęła pandemia koronawirusa, teraz z kolei mamy wojnę po sąsiedzku, i powoduje to potężna problemy gospodarcze w funkcjonowaniu rodzin, ale także samorządów i całego kraju – mówi prezydent Jarosław Górczyński, zaznaczając, że w Ostrowcu udało się przejść przez ten czas suchą stopą. – Były ulgi dla mieszkańców, ulgi dla firm, ale spłaciliśmy długi i stać nas, żeby utrzymywać niskie ceny usług komunalnych oraz dokładać do pozyskanych dotacji i realizować inwestycje – podkreśla. – Jesteśmy też konsekwentni w budowaniu potencjału Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozwijamy tereny inwestycyjne, które nadal przyciągają nowych inwestorów. Przyjęliśmy też Strategię Rozwoju Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata2021-2030. To jest strategiczny dokument, który będzie ewaluował, ale on wytycza pewne kierunki. Ubiegły rok, mimo trudności zewnętrznych, na co nie mieliśmy żadnego wpływu, udało się w Ostrowcu Świętokrzyskim przejść odpowiedzialnie – dodaje.  Prezydent Górczyński wymienia duże i kosztowane zadania, jak budowa nowej bazy MZK, modernizację Zakładowego Domu Kultury czy budowę nowej drogi od ulicy Chrzanowskiego do Targowiska Miejskiego.

W porządku dzisiejszych obrad także 15 projektów uchwał. Jak już informowaliśmy, rozwiązany ma zostać Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 na osiedlu Ogrody, bo wchodzący w jej skład Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno–Kompensacyjnej od września ma zostać odrębną jednostką.
Zwiększony o 1 milion 400 tysięcy złotych ma zostać budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radni mają wydać zgodę na sprzedaż kolejnych działek pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Jodłowa – Graniczna – Las Rzeczki, a także Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka.
Obrady można śledzić w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia