Kto i na co otrzymał dofinansowanie z Funduszu Polski Ład? Znamy szczegóły

źródło zdjęcia: Urząd Miasta w Ostrowcu

Ponad 77 milionów złotych otrzymały w sumie gminy powiatu ostrowieckiego oraz samorząd powiatowy w ramach funduszu Polski Ład.

Ponad 15 milionów złotych otrzymał powiat ostrowiecki z Funduszu Polski Ład na poprawę infrastruktury drogowej.
Starosta Marzena Dębniak podkreśla, że wiele z tych inwestycji planowanych było od lat i, niestety, zawsze brakowało środków.
– Po kilkunastu latach oczekiwania wreszcie będzie ścieżka rowerowa w kierunku Dębowej Woli, o którą mieszkańcy bardzo zabiegali. Będzie miała długość ponad 3 kilometrów. Oprócz tego wykonany zostanie chodnik oraz wymieniona nawierzchnia ulicy. Oczywiście wykonane zostaną wszystkie skrzyżowania, zjazdy na posesje, będzie nowe odwodnienie i oznakowanie. Za chwilę rozpoczniemy także remont drogi wraz budową ścieżki w Nowej Dębowej Woli i dzięki temu powstanie piękna, długa trasa dla rowerów – podkreśla.
Starosta Dębniak dodaje, że cieszy się także, iż samorząd Ostrowca pozyskał środki na przebudowę ulicy Sienkiewicza, na odcinku od Mickiewicza do Żeromskiego, dzięki czemu cała Sienkiewicza będzie wyremontowana.
Ostrowiec za prawie 26 milionów złotych wykona zadaszenie amfiteatru w Parku Miejskim, wybuduje skatepark z torem rowerowym na osiedlu Pułanki, stworzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyremontuje także wspomniany odcinek ulicy Sienkiewicza.
Prezydent Jarosław Górczyński zapowiada, że za pozyskane środki uda się także dozbroić kolejne tereny inwestycyjne.
– Mamy środki na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, czyli uzbrojenie terenów przy trzeciej bramie huty od strony ulicy Samsonowicza. To są bardzo mocne infrastrukturalne projekty, które zaprocentują w przyszłości i pozytywnie wpłyną na rozwój miasta – komentuje.
Prezydent Górczyński zaznacza, że – w przeciwieństwie do poprzednich edycji programu – tym razem otrzymali dofinansowanie do wszystkich złożonych wniosków.
Pozostałe gminy także zrealizują, przynajmniej część – swoich planów. Do Kunowa trafi 4,5 miliona złotych.
-Ta ostatnia transza z Polskiego Ładu będzie przeznaczona na termomodernizację budynku urzędu, wymianę kotła z węglowego na gazowy, będzie wykonana fotowoltaika oraz pięknie zagospodarujemy teren wokół Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie – tłumaczy burmistrz Lech Łodej. Dodaje, że uda się także przebudować remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietulisku Dużym.
Jerzy Murzyn, wójt Bodzechowa mówi, że zawsze chciałoby się więcej pieniędzy, ale za pozyskane prawie 5 milionów złotych uda się wyremontować kilkanaście dróg gminnych, na które trudno było znaleźć źródło finansowania.
– Od kilku lat mamy problem z drogami, które nie mieszczą się w normach, określanych przez przepisy. Są zbyt wąskie, a nie ma ich jak poszerzyć i stąd na ich remonty trudno było pozyskać środki zewnętrzne. Dlatego dokonaliśmy inwentaryzacji tego typu dróg i do funduszu Polski Ład złożyliśmy jeden kompleksowy wniosek na remont wszystkich odcinków. I jak tylko otrzymamy promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego ruszamy z procedurami przetargowymi – tłumaczy wójt Murzyn.
Przykładem takich „trudnych” odcinków może być droga w Dunalach, droga łącząca Podszkodzie z Jędrzejowicami oraz droga w Broniszowicach.
Pieniądze trafią także do gminy Bałtów, gdzie wykonane zostaną remonty kilku dróg gminnych, termomodernizacji poddany zostanie budynek urzędu gminy oraz wybudowane zostaną cztery świetlice wiejskie. Łącznie samorząd pozyskał na te cele prawie 9 milionów złotych. Ponad 8 milionów otrzymał Ćmielów na termomodernizację Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza oraz remonty dróg gminnych. Co ciekawe, za te środki uda się wykonać przebudowę drogi prowadzącej do miejscowości Glinka. O tę inwestycję od lat zabiegali mieszkańcy miejscowości.
Gmina Waśniów otrzyma prawie 10 milionów na modernizację infrastruktury wodociągowej oraz budowę hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia