Od wojewódzkich radnych zależy czy ostrowiecki odcinek DW 754 zostanie przebudowany

Z własnego budżetu samorząd województwa chce dorzucić brakujące 56 milionów złotych, by do skutku doszła przebudowa miejskiego odcinka drogi 754 przez Ostrowiec, czyli Alei 3 Maja i ulicy Radwana.

Przypomnijmy, że budżet na realizację tej inwestycji wynosił 91,5 miliona złotych, natomiast jedyna oferta, która wpłynęła na ogłoszony przetarg opiewa na kwotę blisko 147,5 miliona.
Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego mówi Radiu Ostrowiec, że projekt uchwały przewidujący przesunięcie środków zostanie poddany pod głosowanie 30 maja.
– Szukamy środków, żeby zwiększyć brakującą kwotę, która wyszła po przetargu i na najbliższym sejmiku będziemy przedstawiali zmiany finansowe do zaakceptowania przez radnych. Jeżeli radni poprą uchwałę, pieniądze przesuniemy zwiększając kwotę przeznaczoną na tę inwestycję i będziemy podpisywali umowę – podkreśla.
To już ostatni dzwonek na podjęcie jakiejś decyzji w sprawie tej inwestycji, ponieważ termin związania ofertą wykonawcy mija 4 czerwca.
Arkadiusz Bąk, radny wojewódzki z Ostrowca Świętokrzyskiego podkreśla, że projekt uchwały poprze i deklaruje, że będzie namawiał do tego innych radnych spoza Ostrowca.
– Idea jest taka, żeby przesunąć pieniądze w budżecie, aby móc tę inwestycję uruchomić i żeby nie tracić tej 90 milionowej dotacji z Polskiego Ładu. To jest tak, że te blisko 60 milionów się znalazło, bądź można „od tak” te brakujące środki znaleźć. Żebyśmy znaleźli akceptację radnych spoza Ostrowca, musi zrobić to w sposób bardzo rzetelny i tego oczekujemy od marszałka – mówi.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowanych ma zostać łącznie 7 skrzyżowań. Powstaną dwa ronda u zbiegu ulic Okólnej i Słowackiego oraz Denkowskiej i Radwana, a na skrzyżowaniu Alei 3 Maja i ulicy Kilińskiego pojawi się sygnalizacja świetlna. Na prawie 2 kilometrowym odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie łącznie blisko 4 kilometry chodnika i ścieżek rowerowych. Powstanie także nowy, pylonowy, podświetlony most na rzece Kamiennej.

/bart/

Ważne wydarzenia