Dziś spotykają się radni miejscy. Sprawdzamy co jest w porządku obrad sesji

Dziś po praz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa radni miejscy spotkają się na nadzwyczajnej sesji już nie w formule hybrydowej, ale stacjonarnej w urzędzie. Sesja rozpocznie się o 15.00, a w porządku obrad kilka punktów.

Pierwszy dotyczy nadania Publicznemu Przedszkolu nr 5 przy ulicy Jasnej nazwy 'Wesołe kredki’. – Wiąże się to z 50-cio leciem przedszkola i taką sympatyczną nazwę, dla podkreślenia tej rocznicy, wybrali nauczyciele i rodzice – mówi Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Radni dokonają też zmian w planie finansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Budżet na to zadanie ma zostać zwiększony o kwotę około 200 tysięcy złotych, które pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Odpowiedzi doczeka się też petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. – Ponieważ ie jest to kompetencja samorządu gminnego, a wojewódzkiego, to petycja ta zostanie odrzucona, tak wskazali radni na komisji, i zostanie skierowana, przekazana do rozpatrzenia radnym województwa świętokrzyskiego – informuje przewodnicząca Renduda-Dudek.
Na sesji wprowadzone zostaną też zmiany do uchwały budżetowej gminy na ten rok. W większości będą one miały charakter porządkowy, ale będzie też kilka większych przesunięć. – Zwiększamy budżet o kwotę ponad 300 tysięcy złotych w związku z decyzją wojewody świętokrzyskiego na zakup mieszkania chronionego i wyposażenia go dla potrzeb podopiecznych MOPSu. W projekcie uchwały jest też zapewnienie środków w wysokości 300 tysięcy złotych na remont kładki dla pieszych, która biegnie nad ulicą Zagłoby. Dodatkowe 500 tysięcy złotych miałoby być też zapewnione na rzecz rewitalizacji dziedzińca OBK i budynku R1 – wymienia przewodnicząca.
Dodatkowe fundusze na zagospodarowanie części dziedzińca ostrowieckiego Browaru Kultury oraz poprawy akustyki małego budynku R1 są konieczne, żeby rozstrzygnąć przetarg, bo najniższa oferta zainteresowanej firmy przewyższyła wielkość zabezpieczonych środków.
Obrady, jak zwykle, można oglądać w internecie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia