W Chreptowiczu powstanie nowoczesna pracownia lingwistyczna

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza od następnego roku szkolnego będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni lingwistycznej.

Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu tłumaczy, że inicjatywa utworzenia takiej pracowni wyszła od dyrekcji i będzie to pierwsza tego typu sala w szkole podlegającej pod powiat.
– Zakres remontu obejmuje wymianę istniejącej posadzki, wykonanie nowych powłok malarskich, wymienione zostaną także drzwi i instalacja elektryczna. W pomieszczeniu zostanie zainstalowana nowa sieć internetowa wraz z dostawą i konfiguracją urządzeń.
Naczelnik Mroczek dodaje, że po wykonaniu wspomnianych prac, zainstalowany zostanie sprzęt multimedialny wspomagający naukę. Prace remontowe przeprowadzane będą w przerwie wakacyjnej. Ich koszt, wraz z zakupem wyposażenia opiewać będzie na kwotę 140 tysięcy złotych.

/bart/

Ważne wydarzenia