Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji o stosowanych źródłach ciepła

30 czerwca upływa czas na złożenie deklaracji o sposobie ogrzewania swoich domów. Niezłożenie deklaracji w terminie przez właścicieli domów lub zarządców budynków wielorodzinnych grozi grzywną w wysokości od 500 do 5 tysięcy złotych.

W Ostrowcu takich deklaracji większość osób jeszcze nie złożyła. – Na ogólną, szacowaną przez nas liczbę 10 tysięcy 460 wniosków, które powinny być złożone, otrzymaliśmy do 6 maja 3 tysiące 591. To 30 proc. deklaracji, które powinny być złożone – informuje Piotr Mazik, naczelnik Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Deklaracje można łatwo złożyć w formie papierowej w tymczasowej lokalizacji Biura Obsługi Interesanta w budynku hali sportowo – widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej lub w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl  za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu – wyjaśnia naczelnik Mazik.
Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wprowadziła ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem 2021 roku.
Właściciele lub zarządcy nowych budynków mają na złożenie deklaracji 14 dni od dopuszczenia budynku do użytkowania.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia