Szpital w Starachowicach ma nową dyrektorkę

Milena Witczak, pochodząca z Kielc dotychczasowa zastępca dyrektora do spraw Zarządzania w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie została nową dyrektorką szpitala w Starachowicach.

Piotr Ambroszczyk, starosta powiatu starachowickiego informuje, że stanowisko obejmie z dniem 1 czerwca.
Dodaje, że o funkcję dyrektora ubiegały się łącznie 4 osoby.
– Wszyscy kandydaci spełnili kryteria formalne i wszyscy byli osobami o dużym doświadczeniu w prowadzeniu podmiotów leczniczych czy to na terenie województwa świętokrzyskiego, ale także poza nim. O to stanowisko ubiegały się trzy kobiety i jeden mężczyzna. – tłumaczy.
Ostatecznie wybór komisji padł na Milenę Witczak, ponieważ przekonała członków swoimi pomysłami na poprawę sytuacji lecznicy.
Milena Witczak została wybrana na 6 – letnią kadencję.

/bart/

Ważne wydarzenia