Krzemienny Krąg i WSBiP podejmują współpracę

Dziś Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości i Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg podpisały porozumienie o współpracy.

Dotyczy ona m.in, edukacji i działań wolontariackich, a przypomnijmy, że Krzemienny Krąg jest założycielem ostrowieckiego Centrum Wolontariatu.
Prezes Jarosław Kuba wskazuje na dwie główne płaszczyzny współpracy.
– Pierwszym podłożem naszej współpracy będzie praca naukowo-badawcza związana z obszarem pedagogiki, socjalizacji, ochrony zdrowia, które są nieodłącznym elementem życia człowieka – tłumaczy prezes Kuba.
Drugim elementem współpracy ma być obopólna promocja wspomnianych instytucji, organizowanie ciekawych inicjatyw oraz wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Paweł Gotowiecki, rektor uczelni podkreślał, że WSBiP dysponuje szeroką kadrą ekspercką, której wiedza będzie bardzo przydatna dla rozwoju wolontariatu w Ostrowcu. Warto dodać, że jeszcze w tym miesiącu zorganizowane zostanie pierwsze wspólne przedsięwzięcie czyli ’ Książka jak Witamina’, które będzie inaugurowało cykl comiesięcznych spotkań promujących czytelnictwo i zdrowy styl życia.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia