Władze SMS i Politechniki Świętokrzyskiej podpisały umowę o współpracy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego rozpoczyna współpracę w Politechniką Świętokrzyską.

Dziś w Ostrowcu umowę podpisali Anna Trojanowska, dyrektorka SMSu oraz prof. Artur Maciąg, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej. – Umowa ta pozwoli naszym przyszłym absolwentom rozpocząć naukę na uczelni w Kielcach na preferencyjnych warunkach – wyjaśnia dyrektor Trojanowska. – Będą oni mogli nadal reprezentować barwy swoich macierzystych klubów, a więc będą mogli zdobywać punkty dla klubu KSZO Ostrowiec, a przy tym kontynuować naukę na bardzo dobrej uczelni. Generalnie chodzi o to, żeby zatrzymać młodzież z Ostrowca w regionie, proponując im dobre wykształcenie, dobrą uczelnię oraz możliwość rozwijania swojej kariery sportowej. Wiemy, że te osoby, które wyjeżdżają na studia do odległych miast zwykle nie wracają i chcemy odwracać ten trend – dodaje.
W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również dr Stanisław Hojda, dyrektor Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej oraz Łukasz Dybiec, który reprezentował powiat ostrowiecki oraz KSZO.

/mag/

Ważne wydarzenia