Ulica Okrężna w Janiku doczekała się remontu

Ulica Okrężna w miejscowości Janik w gminie Kunów wyremontowana. Chodzi o odcinek o długości blisko 1300 metrów, którego modernizacji wspólnie podjął się powiat ostrowiecki i gmina Kunów.

– Chcę podkreślić, że jest to wykonane tylko i wyłącznie ze środków własnych samorządów. Proporcjonalnie się podzieliliśmy kosztami, powiat przekazał blisko 380 tysięcy złotych gminie Kunów, wkład własny gminy to ponad 680 tysięcy – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.
W ramach remontu wykonano nową nawierzchnie, pobocza oraz zjazdy do posesji.
Lech Łodej, burmistrz Kunowa tłumaczył, że budowa kanalizacji w Janiku była jednym z powodów, by drogę wyremontować.
– Kanalizacja była powodem tego, by drogę wykonać porządnie w każdym zakresie. Nas nie interesowało usunięcie jedynie szkód czy ubytków po wykonanej kanalizacji, tylko doszliśmy do porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu, by ten odcinek w ten sposób został wykonany i łączył ulicę z ulicą Wiatraczną pełnym ciągiem komunikacyjnym – wyjaśniał.
Obecni na konferencji samorządowcy podkreślali, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo na tym odcinku. Zwiększona została także dostępność do terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową.

/bart/

 

Ważne wydarzenia